Qui som

Articat: cooperativa de treball associat

Qui som?

Articat és un nou concepte empresarial centrat en donar-te el màxim de facilitats i els majors beneficis. Treballem al servei d’artistes en general, músics, pintors, tatuadors, tota professió vinculada a l’art i la creativitat. També tècnics, treballadors en muntatge i transportistes del sector. Oferim el millor servei en conceptes de gestoria i consulting.

Què fem?

Articat es dedica principalment a la facturació d’esdeveniments artístics per rendibilitzar les feines d’artistes en general, així com les feines dels professionals de conceptes relacionats.

Serveis principals que gestionem i conceptes relacionats:

 • Contractes mercantils, artístics, públics i privats.
 • Facturació d’esdeveniments nacionals i internacionals.
 • Consulta amb els nostres assessors el correcte ús del règim general i del règim artístic.
 • Tramitació de certificats directament a SEPE (certificats electrònics).
 • Gestió immediata en les transferències de les retribucions de nòmines.
 • Gestió d’autònoms cooperativistes.
 • Assegurances de responsabilitat civil per grups, orquestres, companyies d’interpretació, promotors artístics, etc…
 • Promoció gratuita a les xarxes socials dels artistes que treballen amb ARTiCAT.

Què oferim?

Articat ofereix els serveis abans esmentats amb l’avantatge de tenir amb els millors preus en honoraris de gestió.

 • Treballem a tots els nivells: nacional, autonòmic, local i internacional.
 • La Cotització, per a l’artista o professional de conceptes relacionats, és més avantatjosa. També a nivell de prestacions. Aquest règim és el que legalment correspon a l’artista o professional de conceptes relacionats, pel seu enquadrament en Seguretat Social.
 • Nosaltres realitzem totes les gestions tant a nivell laboral com administratives. Així es té un un seguiment de control de cobrament de factura, fent el procés ràpid i còmode per a totes les parts que intervenen.
 • Agilitzem i facilitem el procés, evitant desplaçaments i pèrdues de temps, sent el contacte empresa/artista ràpid i fluid.

  ARTICAT TREBALLA PER LA TEVA TRANQUIL·LITAT LABORAL, ECONÒMICA I JURÍDICA